Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

tachymetr – Süss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Süss N. Budapest

Informace o stavu přístroje
 • chybí okulár dalekohledu

 • VÚGTK: S0118
 • Vlastník: Vysoké učení technické v Brně
 • Výrobce: Süss
 • Vyrobeno: 01.01.1910
 • Délka: 260 mm
 • Šířka: 187 mm
 • Výška: 283 mm
 • Hmotnost: 4610 g
 • S/N: 1102

 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • autoredukce délek: ne
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 260 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 303 mm
 • průměr objektivu: 30 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 160 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ne
 • segment výškového kruhu: ano
 • rozsah segmentu výškového kruhu: 310 - 60
 • průměr svislého kruhu: 120 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1'
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 67 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 12 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 67 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 11 mm
 • indexová libela: ne
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 124 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 35 mm
 • sázecí libela: ne
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 30 "
 • určeno pro práce: běžné