Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – W. Stiegel & Sohn Kassel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • W. Stiegel & Sohn Kassel

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • dalekohled je prokladný jedním koncem + překladný

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

 • VÚGTK: S0144
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: W. Stiegel & Sohn Kassel
 • Vyrobeno: 01.01.1920
 • Délka: 208 mm
 • Šířka: 158 mm
 • Výška: 275 mm
 • Hmotnost: 4920 g
 • S/N: 690

 • ryskový kříž:
 • NK_034
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 205 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 237 mm
 • průměr objektivu: 25 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1400 mm
 • zvětšení dalekohledu: 20
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 140 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 30"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 108 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 30"
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 75 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 12 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 68 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 12 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 75 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 16 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 52 mm
 • délka bubliny indexové libely: 12 mm
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 30 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 40 "
 • citlivost indexové libely: 80 "
 • určeno pro práce: běžné