Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

RK

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Suisse Switzerland

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr s diagramovým tachymetrem
 • lomený krátký dalekohled s hranolem
 • stálý sklon okuláru pro pohodlnou obsluhu
 • vodorovná poloha záměrné osy signalizována mechanickou západkou 

Informace o používání přístroje
 • určeno pro mapování stolem ve středních měřítkách
 • vysokoškolská výuka na fakultě stavební ČVUT v Praze
 • v 60. lech 20. stol. používán v čs. armádě při revizi fotogrammetrického mapování

Informace o stavu přístroje
 • funkční

 • VÚGTK: S0240
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Kern
 • Vyrobeno: 01.01.1965
 • Délka: 292 mm
 • Šířka: 128 mm
 • Výška: 206 mm
 • Hmotnost: 3140 g
 • S/N: 82403

 • ryskový kříž:
 • NK_048
 • typ dalekohledu: speciální
 • připojení ke stativu: N/A
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • typ dálkoměru: optomechanický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • autoredukce délek: ano
 • obraz v dalekohledu: vzpříměný
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • průměr objektivu: 44 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2800 mm
 • zvětšení dalekohledu: 25
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • svislý kruh: ano
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 54 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 8 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 54 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 8 mm
 • indexová libela: ne
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 90 "
 • určeno pro práce: běžné