Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola teodolitová
 • zakryté kruhy

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001108/000

Informace o stavu přístroje
 • neúplný
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • nepůvodní trojnožka
 • nejasný nitkový kříž
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0268
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Breithaupt
 • Vyrobeno: 01.01.1920
 • Délka: 147 mm
 • Šířka: 122 mm
 • Výška: 231 mm
 • Hmotnost: 2265 g
 • S/N: 33661

 • ryskový kříž:
 • NK_004
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 132 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 147 mm
 • průměr objektivu: 18 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1400 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: vestavěná
 • provedení buzoly: celokruhová
 • průměr buzoly: 71 mm
 • nejmenší dílek stupnice buzoly: 1°
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 76 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1° / 1'
 • křížová libela: ne
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 30 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 15 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): krabicová "
 • určeno pro práce: běžné