Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 010

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: vteřinový teodolit s limbem na postrk
 • čočko-zrcadlový dalekohled
 • optický koincidenční mikrometr
 • sázecí libela
 • Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001944/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zatuhlý
 • sázecí libela odděleně
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0293
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1955
 • Délka: 151 mm
 • Šířka: 180 mm
 • Výška: 286 mm
 • Hmotnost: 4496 g
 • S/N: 148556

 • ryskový kříž:
 • NK_013
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 142 mm
 • průměr objektivu: 54 mm
 • zvětšení dalekohledu: 30
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 80 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1´
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 65 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: koincidenční mikrometr
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 1´
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 35 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 12 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ano
 • délka sázecí libely: 110 mm
 • délka bubliny sázecí libely: 20 mm
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 60 mm
 • určeno pro práce: přesné