Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 020

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: minutový teodolit – tachymetr s repetiční svorou
 • možnost usměrňovače nebo celokruhové buzoly

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001941/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý, nefunkční ostření
 • neúplný
 • znečištěná optika
 • chybí krytka rektifikačních šroubů stočeného ryskového kříže
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0296
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1975
 • Délka: 200 mm
 • Šířka: 140 mm
 • Výška: 277 mm
 • Hmotnost: 3385 g
 • S/N: 236551

 • ryskový kříž:
 • NK_022
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ano
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: vzpřímený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 210 mm
 • průměr objektivu: 40 mm
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 115 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 10c
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: svora
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 115 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: stupnicový mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 40 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 20 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • určeno pro práce: běžné