Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand früh. Aug. Lingke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: univerzální přesný teodolit 
 • Vodorovný kruh s hrubou stupnicí pro vyhledání cíle a jemnou se zářezovým mikrometrem
 • Indexová libela s dělením 0 až 30 po 2 mm

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001720/000

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • kruhy nečitelné, čtení Hz snad 1", V snad 20"
 • poškozené levé ložisko dalekohledu
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0313
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Hildebrand
 • Vyrobeno: 01.01.1930
 • Délka: 344 mm
 • Šířka: 312 mm
 • Výška: 293 mm
 • Hmotnost: 9712 g
 • S/N: 112285

 • ryskový kříž:
 • NK_001
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ne
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 344 mm
 • průměr objektivu: 36 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 194 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: šroubový mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: nelze
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 170 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 55 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 21 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 55 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 21 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ano
 • délka sázecí libely: 120 mm
 • délka bubliny sázecí libely: 24 mm
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 85 mm
 • délka bubliny indexové libely: 22 mm
 • určeno pro práce: přesné