Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit
 • reverzní nivelační libela
 • dalekohled prokladný objektivem a překladný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001699/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0320
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Fennel
 • Vyrobeno: 01.01.1920
 • Délka: 295 mm
 • Šířka: 213 mm
 • Výška: 300 mm
 • Hmotnost: 4129 g
 • S/N: 12285

 • ryskový kříž:
 • NK_052
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 258 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 306 mm
 • průměr objektivu: 30 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 160 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: mikroskop verniérový
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 5´/ 1´
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 140 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: mikroskop čárkový
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 2
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 10´
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 35 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 8 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 55 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 10 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 65 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 23 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 45 mm
 • délka bubliny indexové libely: 16 mm
 • určeno pro práce: běžné