Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Fennel

Otto Fennel, konstruktér začínající u firmy Breithaupt, založil v Kasselu v roce 1851 firmu na výrobu geodetických přístrojů a pomůcek. Roku 1891 po převzetí firmy syny Adolfem a Ottou, byl název změněn na Otto Fennel Söhne. Adolf Fennel patří k nejvýznamnějším konstruktérům geodetických přístrojů, zasloužil se o úpravy dělicích strojů kruhů. Světové pověsti podnik dosáhl po roce 1902. (Ve sbírkách Geodetického ústavu fakulty stavební VUT v Brně je triangulační teodolit signovaný Otto Fennel Söhne se čtením vodorovného kruhu mikroskopy s mikrometrem s datem výroby mezi roky 1910–1920, používaný při budování JTSK.)

V roce 1973 došlo k vlastnickým změnám a zániku firmy; v roce 1977 výrobní práva převzaly firmy Theis ve Wolzhausenu a Führer & Co., která se od svého založení v roce 1965 zaměřila na vývoj moderních měřicích zařízení. V roce 1978 vznikla v Baunatelu firma geoFennel, která působí zejména v oboru laserů a nabízí i geodetické přístroje. Z jejích prvních konstrukcí je připomínán pulzní dálkoměr FEN 2000 a totální stanice FET 2 s pasivním odrazem.

Související:

Theis

teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne in Cassel D.R.P. No122901

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diagramový tachymetr
 • ostření je prováděno posunem objektivu
 • na alhidádě místěn úchop pro otáčení podél svislé osy přístroje
 • ryskový kříž odpovídá konstrukci diagramového tachymetru

Informace o stavu přístroje
 • mezi nosníky dalekohledu schází krabicová libela nebo buzola
 • zatuhlý pohyb v obou osách

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne in Cassel.1901

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový autoredukční tachymetr (bez svislého kruhu)
 • omezený rozsah pohybu dalekohledu ve svislé rovině

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • mechanicky zachovalý

Více
ostatní měřidla
provažovač 
ostatní měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • OTTO FENNEL SÖHNE CASSEL
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - provažovač

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzolní repetiční teodolit
 • buzola sázecí, s otočnou bubínkovou stupnicí
 • mikrometr svislé ustanovky
 • nitkový kříž nezřetelný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001713/000

Informace o stavu přístroje
 • poškozený
 • zatuhlý
 • znečištěná optika
 • buzola nefukční
 • odřené nebo znečištěné kruhy
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • odnímatelný dalekohled

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně jedna z technických VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • tuhé otáčení vodorovného kruhu

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • osvětlení odečítacích pomůcek
 • výška se sázecí libelou je 460 mm

Informace o používání přístroje
 • použito pro měření v československé trigonometrické síti

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: repetiční teodolit
 • reverzní nivelační libela
 • dalekohled prokladný objektivem a překladný

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001699/000

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: Nivelační přístroj s překladným dalekohledem, typ II
 • jednoosá libela pod dalekohledem
 • svislá rektifikace ložiska dalekohledu

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001565/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zkrácený postup určování parametrů

Více