Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

DK-RV

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Swiss

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: dvoukruhový tachymetr s redukcí délek
 • dvourychlostní postrk limbu
 • hranolové sledování indexové libely
 • na svislém kruhu stupnice 100.tg v rozsahu ±150, čtení reálně na 4 desetinná místa tg
 • vačky s vodorovnou osou místo stavěcích šroubů

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01031983/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0358
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Kern
 • Vyrobeno: 01.01.1960
 • Délka: 180 mm
 • Šířka: 171 mm
 • Výška: 213 mm
 • Hmotnost: 3890 g
 • S/N: 88069

 • ryskový kříž:
 • NK_058
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: speciální
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • autoredukce délek: ano
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 175 mm
 • průměr objektivu: 44 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 2 mgon / 0,1 mgon
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ne
 • segment výškového kruhu: ano
 • rozsah segmentu výškového kruhu: Stupnice 100.tg v rozsahu ±150
 • průměr svislého kruhu: 60 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: čtecí mikroskop
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 0,0002
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 35 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 20 mm
 • indexová libela: ano
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 29 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 15 mm
 • sázecí libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 30 "
 • citlivost indexové libely: 30 "
 • určeno pro práce: běžné