Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 010B

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • limbus na postr (pastorek)
 • dvouramenné páčkové hrubé ustanovky
 • odnímatelný nosník
 • v příslušenství lomené okuláry

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

 • VÚGTK: S0065
 • Vlastník: nepublikován
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1980
 • Délka: 190 mm
 • Šířka: 170 mm
 • Výška: 326 mm
 • Hmotnost: 4650 g
 • S/N: 104306

 • ryskový kříž:
 • NK_022
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na obvod
 • kompenzátor: ano
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: vzpřímený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 180 mm
 • průměr objektivu: 45 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1500 mm
 • zvětšení dalekohledu: 28
 • provedení centrovače: v těle přístroje
 • buzola: není
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: optický mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 2"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: optický mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 2"
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 65 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 23 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 20 "
 • určeno pro práce: přesné