Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Th D

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • elektrické osvětlení

Informace o stavu přístroje
 • nelze určit citlivost indexové libely - koencidenční sledování

 • VÚGTK: S0091
 • Vlastník: Národní technické muzeum
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1935
 • Délka: 190 mm
 • Šířka: 180 mm
 • Výška: 335 mm
 • Hmotnost: 5390 g
 • S/N: 41870

 • ryskový kříž:
 • NK_012
 • typ dalekohledu: prokladný jedním koncem
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 185 mm
 • průměr objektivu: 35 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 2000 mm
 • zvětšení dalekohledu: 30
 • provedení centrovače: v trojnožce
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 115 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: koincidenční mikrometr
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 10"
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: pastorek
 • svislý kruh: ano
 • segment výškového kruhu: ne
 • průměr svislého kruhu: 90 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: index
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 2'
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 55 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 15 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ano
 • délka indexové libely: 70 mm
 • délka bubliny indexové libely: 23 mm
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 15 "
 • určeno pro práce: přesné