Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

další úhlová měřidla

Patří sem pomůcky stálých úhlů. Mechanické pomůcky měly tvar kříže, až do konce 19. století byly pro vytyčování úhlů v rozsahu 0°–360° po 30°, 45°, 60° a 90° vyráběny úhlové hlavice a bubínky s protilehlými průzory, umístěné na jednoduchém čepovém stativu. Některé byly doplněny na horní ploše kompasem a libelou.

Pro vytyčování pravých úhlů v zemědělství nebo úhlů okrouhlé velikosti ve stavitelství byly používány šablony. Pravý úhel byl vytyčován pythagorejským trojúhelníkem.

Londýnský mechanik Georg Adams vyrobil v roce 1740 úhlové zrcátko pro vytyčování pravých úhlů. Berlin v roce 1844 zrcadlový kříž (křížové zrcátko) pro vytyčování pravých a přímých úhlů. Pozdější trojboký hranol vytvářel dva obrazy, 90° vytyčoval ten méně jasný.

V roce 1890 vyrobil Prandtl pětiboký hranol podle návrhu Charles-Moyse Gouliera. Všechny tyto pomůcky byly obsluhovány z ruky, horizontovány zavěšenou olovnicí (i tyčovou). Ve zdvojené variantě sloužily i k zařazení do přímky. Přesnost zhruba 2 cm / 30 m. Novější výrobky byly opatřeny zjednodušeným kardanovým závěsem, používány byly ještě koncem 20. století. Pomůcka s 3 hranoly umožnila např. promítnout polohu elektrického vedení na terén.

Arkograf je hranolový bubínek s možností natáčení zrcátek, používaný pro vytyčování železničních oblouků.

další úhlová měřidla
 
Habermel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - krokvice (sklonoměr)
 • tuhý gravitační závěs sklonoměru
 • do oblouku sklonoměru je umístěn stínový čtverec
 • na vnějších ramenech jsou na líci délkové míry Norimberg a Štrasburg, na rubu Schwch. a Augsburg

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý unikát - funkční

Více
další úhlová měřidla
 
Stolle

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Henr Stolle Vhrm.prag

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - gravitační dělostřelecký sklonoměr
 • stupnice Prager Zoll
 • zdobeno rytinami

Informace o používání přístroje
 • gravitační dělostřelecký sklonoměr

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý

Více
další úhlová měřidla
 
Steiur

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jacobus de Steiur fecit Leyda

Konstrukční zajímavosti
 • dvojí stupnice vodorovného kruhu, posunuto o 90°
 • stupnice, na níž 100 = 45°, pravděpodobně 100násobek funkce tangens
 • 1 pár průzorů

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
další úhlová měřidla
Půlkruhový astroláb 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - půlkruhový astroláb
 • příčné měřítko pro čtení vodorovného kruhu
 • kloubové spojení s tulejkou umožňující měření v obecné poloze
 • dva páry průzorů

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
další úhlová měřidla
 
Moser

Název výrobce uvedený na přístroji
 • MOSER PRAG 1790

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - celokruhový geodetický astroláb
 • vestavěná busola v kardanově závěsu může složit k urovnání přístroje do vodorovné polohy
 • busola bez aretace

Informace o používání přístroje
 • běžné práce

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
další úhlová měřidla
 
Reichenbach

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Reichenbach Utzschneider u.Liebherr in München

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Bordův kruh
 • klasická konstrukce se zajišťovacím (lomeným) dalekohledem délky 437 mm
 • průměr pomocného vodorovného kruhu je 123 mm
 • integrovaný sluneční filtr na okuláru
 • dělený vodorovný kruh lze překlopit do svislé/obecné polohy
 • nivelační a alhidádová libela jsou bez kapaliny

Informace o používání přístroje
 • astronomický přístroj

Informace o stavu přístroje
 • mechanicky částečně zatuhlý

Více
další úhlová měřidla
 
Voigtländer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • W. Voigtländer e. C. in Wien

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní sklonoměr
 • rozměr olovnice - délka 34 mm, průměr 9 mm
 • hmotnost uvedena včetně olovnice

Informace o stavu přístroje
 • bez přepravního pouzdra
 • má olovnici

Více
další úhlová měřidla
buzola závěsná 
Schablass

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Jos. Schablaß & Sohn in Wien

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: hornická závěsná buzola freiberského typu, mosazná
 • 2 stupnice, číslování po 1 h. a po 15°

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré U.94, 1438

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
 
Spencer, Browning and Co

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SPENCER, BROWNING & Co, LONDON

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - námořní kompas
 • vybaven průzory a integrovanými slunečními filtry
 • Kardanův závěs
 • střelka spojena s deskou s růžicí

Informace o stavu přístroje
 • neúplný

Více
další úhlová měřidla
 
E. Kraft & Sohn in Wien

Název výrobce uvedený na přístroji
 • E. Kraft & Sohn

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola celokruhová, mosazná
 • sklopné průzory
 • očnicový průzor po sklopení opatřen hranolem pro čtení kruhu

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré I.20, 1433

Informace o stavu přístroje
 • znečištěná optika

Více
další úhlová měřidla
 
E. Kraft & Sohn in Wien

Název výrobce uvedený na přístroji
 • E. Kraft & Sohn  

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - sklonoměr
 • sklonoměr je dřevěný, mosazný kloub a pouzdro trubicové libely
 • segment úhlové stupnice v rozsahu 0 - 45 v kroku 1 s vyznačením sklonu 1 : 1 1/2 a 1 : 1 1/4

Informace o používání přístroje
 • ČVUT - Fsv, bývalá katedra nižší geodézie, nyní katedra speciální geodézie, inv. č. I 66, resp. 1361

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
další úhlová měřidla
 
Müller

Název výrobce uvedený na přístroji
 • C. Potl Patent, No. 13 H. & F. Müller Triest

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - goniometr
 • dělení vodorovného kruhu: 140 - 0 - 140 °
 • při měření se přístroj držel v ruce (dřevěná rukojeť)
 • lze měřit úhly v obecné poloze

Informace o stavu přístroje
 • zrcátka přístroje jsou slepá
 • optika dalekohledu je špinavá

Více
další úhlová měřidla
lesnická teodolitová buzola 
Breithaupt

Název výrobce uvedený na přístroji
 • F. W. Breithaupt & Sohn Cassel

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - lesnická buzola
 • excentrický dalekohled a zdvojený cílový terč s kolimátorem
 • buzolní teodolit
 • buzolu lze po vyjmutí osadit do vynášecí (kartýrovací) desky

Informace o používání přístroje
 • přístroj do Čech zakoupil prof. Karel rytíř Kořistka

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý

Více
další úhlová měřidla
buzola stolová 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Josef & Jan Frič

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola topografická příložná
 • segment stupnice pouze s klínovou značkou na obou koncích pro koincidenci s hrotem rhombické střelky, popis S
 • odnímatelně umístěna na kovové podkladní desce

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré R.131

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • střelka mírně korodovaná

Více
další úhlová měřidla
sklonoměr kyvadlový 
Haase a Wilhelm

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Haase & Wilhelm v Praze

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: kyvadlový sklonoměr, mosaz
 • celokruhová svislá stupnice s dělením 4 x 90°

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016195

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
Jakubova hůl / Cross staff 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Jakubova hůl
 • 4 stupnice na hranách tyče a 4 výměnné příčky

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně školní nepoužívaný model
 • slouží k měření úhlů v obecné poloze

Více
další úhlová měřidla
 
Voigtländer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • J. C. Voigtländer in Wien

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - geodetický astroláb půlkruhový s průzory
 • 2 páry sklápěcích průzorů

Informace o stavu přístroje
 • poškozená vlákna v průzorech
 • není osazena libela

Více
další úhlová měřidla
 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOS. & JAN FRIČ
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní buzola
 • odečítání pomocí vernieru
 • na střelce jsou umístěny stupnice pro vernier
 • přesnost odečítání 2'
Informace o stavu přístroje
 • výborný

Více
další úhlová měřidla
sklonoměr optický 
Tesdorpf

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Ludw. Tesdorpf Stuttgart

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: libelový sklonoměr s průzorem
 • sklon ± 200 %
 • dělení: 0–50 % po 1 %, 50–100 % po 2 %, 100–200 % po 5 %

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT 

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • na dřevěném stojánku
 • stativ chybí

Více
další úhlová měřidla
hlavice úhlová 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: osmihranná mosazná hlavice s průzory po 45°
 • celokruhová buzola v horní části
 • německý popis

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré R.67

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - úhloměrná hlavice
 • průzory po 45°

Informace o stavu přístroje
 • schází buzola

Více
další úhlová měřidla
 
E. Kohn

Název výrobce uvedený na přístroji
 • E. Kohn Möhr. - Ostrau

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - závěsná důlní buzola s vynášecí deskou
 • buzolu lze používat jako závěsnou nebo ze stativu
 • buzola vyjímatelná z vynášecí (rýsovací) desky
 • má pár sklopných průzorů, na jejichž koncích jsou závěsné háky
 •  kloub s tulejkou pro umístění na čepový stativ
 • vybaven kyvadélkem pro měření sklonu
 • na jedné zkosené hraně desky je  měřítko v mm, délky 160 mm

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
další úhlová měřidla
hlavice s buzolou 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: mosazná válcová hlavice s celokruhovou buzolou s německým popisem
 • horní otočná část s 2 páry průzorů po 90° a vernierem
 • ve spodní části 1 pár průzorů a stupňová úhlová stupnice
 • nastavení nuly pootočením na čepu stativu

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré I.13, 1212

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
 
Heyde

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Gustav Heyde Dresden (ve víku krabice)

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - zrcadlový (reflexní) kruh
 • zrcadlová navigační pomůcka umožňující měření repeticí v rozsahu 360°
 • integrované sluneční filtry před zrcadly
 • na nejdelším okuláru je integrován otočný sluneční filtr
 • trojice výměnných okulárů
 • v příslušenství okulárový lomený hranol 

Informace o používání přístroje
 • navigační pomůcka
 • lze měřit úhly v obecné poloze
 • Ck ČVŠT kabinet geodetický

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
další úhlová měřidla
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - vytyčovací kříž
 • 2 páry průzorů
 • upevnění na čepový stativ

Informace o používání přístroje
 • vytyčovací kříž

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý stav

Více
další úhlová měřidla
 
Spitra

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - vytyčovací kříž
 • má 10 očnicových průzorů (neobvyklé)
 • pravděpodobně pro demonstrace

Informace o používání přístroje
 • výuková pomůcka ČVŠT

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
další úhlová měřidla
eklimetr 
J. & J. Frič

Název výrobce uvedený na přístroji
 • JOSEF & JAN FRIČ - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr (záměrné pravítko měřického stolu s dalekohledem)
 • svislý kruh je dělen ve stupních 0 - 90 - 0 - 90
 • libela na základně kolmá na záměru má jen dvě rysky, nelze určit její citlivost
 • pravítko bez odsuvné lišty

Informace o používání přístroje
 • mapování měřickým stolem

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
další úhlová měřidla
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - úhloměrná hlavice s buzolou
 • dělení buzoly 2°
 • buzola má aretaci
 • průzory po 45°

Informace o používání přístroje
 • koupeno za 50 Kč Ing. Dr. Milošem Vaňátkem, vrchním technickým radou u ředitelství státních drah Praha-Jih

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
další úhlová měřidla
sklonoměr optický 
Reiss

Název výrobce uvedený na přístroji
 • R. Reiss Liebenwerda

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: ruční optický sklonoměr
 • rozsah 1. stupnice ±45°
 • rozsah 2. stupnice ±100%

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT 

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlý
 • znečištěná optika

Více
další úhlová měřidla
hlavice úhlová 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: kovová hlavice kulového tvaru se 4 páry průzorů po 45°

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré R. 63, 03-4

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
pravítko rektifikační 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: mosazné rektifikační pravítko
 • 1 otočka svislého šroubu je 60“

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • neúplný
 • chybí jeden z dvojice držáků (lůžek) libely

Více
další úhlová měřidla
pravítko rektifikační 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Max Hildebrand fr. Aug. Lingke u. Co. Freiberg / Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: rektifikační pravítko
 • základ litina, pravítko ocel, mosaz
 • stavitelná lůžka rozevření 33 mm, zvýšená přídavná lůžka rozevření 18
 • zvýšená lůžka pravděpodobně pro možnost vložení dalekohledu s pevnou reverzní libelou
 • stupnice svislého šroubu 180 dílků / 1 otočka

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01016201/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • znečištěný

Více
další úhlová měřidla
 
Studer

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Studer Freiberg
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní buzola

Informace o stavu přístroje
 • kožené přepravní pouzdro ve špatném stavu

Více
další úhlová měřidla
 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Hypsometr (výškoměr)
 • vojenská zakázka MGI česky VZÚ), profesionální výroba pravděpodobně vídeňskou firmou
 • přístroj pro měření výšek při vojenském stolovém mapování
 • horizontace pomocí dvou svislých stavěcích šroubů a dvou odpérovaných hrotů, výška horizontu je stálá
 • elevační šroub nivelační libely

Informace o používání přístroje
 • běžná měření

Informace o stavu přístroje
 • křížová libela má odpar kapaliny
 • zachovalý - funkční

Více
další úhlová měřidla
buzola topografická 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola topografická příložná
 • plechové lakované pouzdro se skleněnými okénky
 • boční aretace
 • rozsah stupnice 11° – 0° – 11°

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré 1249, 2704

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
buzola topografická 
--undefined--

Název výrobce uvedený na přístroji
 • neuveden

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: buzola topografická s nožovou střelkou s ryskou (indexem)
 • rozsah nepopsané stupnice 15° – 0° – 15°
 • přišroubováno na kovové desce

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. staré 025-9

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
sklonoměr příložný 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: libelový příložný sklonoměr, ocelový
 • rameno s aretací

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT 

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
další úhlová měřidla
hranůlek 
Srb a Štys

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Vytyčovací hranol (90°)
 • má dva závěsy na olovnici
 • trojboký jednoduchý hranol

Informace o používání přístroje
 • katastrální ortogonální měření
 • maximální dosah 80m

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
další úhlová měřidla
 
Hildebrand

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Hildebrand -Wichmann - Werke

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní sklonoměr
 • rozsah +/- 100 gon

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet

Informace o stavu přístroje
 • schází olovnice

Více
další úhlová měřidla
 
--undefined--

Konstrukční zajímavosti
 • typ měřidla - vytyčovací hranol
 • 40g hranol + 30g olovnice
 • olovnice 45x10

Informace o používání přístroje
 • byl používán u Správy dráhy ČSD

Více
další úhlová měřidla
 
Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM)

Přesný název výrobce uvedený na přístroji
 • VEB Freiberg Land Sachsen

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - důlní buzola
 • freiberská soustava

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl používán ve firmě pt geodet

Informace o stavu přístroje
 • vyměněné krycí sklo

Více
další úhlová měřidla
sklonoměr optický 
Filotecnica Salmoiraghi

Název výrobce uvedený na přístroji
 • La Filotecnica Milano

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: optický sklonoměr s hrubou buzolou
 • plovoucí kompasová deska s aretací
 • zdvojená svislá stupnice v procentech sklonu a stupních
 • obraz prosvětleného konce libely na zrcátku v zorném poli průzoru
 • obsluha z ruky

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT 

Informace o stavu přístroje
 • buzola vázne
 • přístroj vyčištěn a seřízen

Více
další úhlová měřidla
 
VÚGTK

Název výrobce uvedený na přístroji
 • VÚGTK

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - grafoteodolit
 • je vybaven kulovým čepem pro horizontování podle excentricky umístěné krabicové libely
 • má pár průzorů na jedné straně s obousměrnou stupnicí a posuvným otvorem (záměrné zařízení)
 • v ose průzorů je pravítko s nulou uprostřed (ve svislé ose přístroje) s rozsahem 140 mm
 • možnost upevnění na měřické vruty do výdřevy

Informace o používání přístroje
 • prototyp
 • důlní grafometr podle návrhu prof. K. Neseta

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
další úhlová měřidla
topo souprava 
Meopta

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Meopta

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr
 • v soupravě alternativně pravítko s průzory
 • koincidenční indexová libela

Informace o stavu přístroje
 • chybí rýsovací deska

Více