Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

teodolit – Fennel

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Otto Fennel Söhne in Cassel D.R.P. No122901

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - diagramový tachymetr
 • ostření je prováděno posunem objektivu
 • na alhidádě místěn úchop pro otáčení podél svislé osy přístroje
 • ryskový kříž odpovídá konstrukci diagramového tachymetru

Informace o stavu přístroje
 • mezi nosníky dalekohledu schází krabicová libela nebo buzola
 • zatuhlý pohyb v obou osách

 • VÚGTK: S0137
 • Vlastník: Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO
 • Výrobce: Fennel
 • Vyrobeno: 01.01.1900
 • Délka: 375 mm
 • Šířka: 215 mm
 • Výška: 290 mm
 • Hmotnost: 6930 g
 • S/N: 5358; D.R.P. 122901

 • ryskový kříž:
 • NK_035
 • typ dalekohledu: překladný
 • připojení ke stativu: trojnožka s dvojitým šroubem
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: ° ' "
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: převrácený
 • proměnná délka dalekohledu: ano
 • délka dalekohledu se zasunutým okulárem: 375 mm
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 415 mm
 • průměr objektivu: 35 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 3200 mm
 • zvětšení dalekohledu: 22
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 170 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: vernier
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 2
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 1'
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ne
 • segment výškového kruhu: ne
 • křížová libela: ano
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 65 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 15 mm
 • délka (křížové) libely kolmé na záměru: 65 mm
 • délka bubliny (křížové) libely kolmé na záměru: 15 mm
 • nivelační libela: ano
 • délka nivelační libely: 100 mm
 • délka bubliny nivelační libely: 30 mm
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • citlivost sázecí / nivelační libely: 35 "
 • citlivost alhidádové libely (plate level): 120 "
 • určeno pro práce: běžné