Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Theo 120

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Carl Zeiss Jena

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: důlní teodolit
 • čtecí mikroskop s ryskou (indexem), otočný v celém rozsahu
 • použití jako nadirový provažovač, s okul. hranolem i jako zenitový
 • obdobou je FPM Theo 6.1

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové I3-01001784/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • adaptér pro zavěšení chybí
 • zkrácený postup určování parametrů

 • VÚGTK: S0281
 • Vlastník: České vysoké učení technické v Praze - Stavební fakulta
 • Výrobce: Carl Zeiss Jena
 • Vyrobeno: 01.01.1950
 • Délka: 133 mm
 • Šířka: 138 mm
 • Výška: 247 mm
 • Hmotnost: 2401 g
 • S/N: 125116

 • ryskový kříž:
 • NK_003
 • typ dalekohledu: prokladný oběma konci
 • připojení ke stativu: deskový s pérovou podložkou
 • typ ustanovky: hrubá na osu
 • kompenzátor: ne
 • použité jednotky: gon
 • možnost určení převýšení: ano
 • typ dálkoměru: optický
 • konstrukce dálkoměru: integrovaný
 • obraz v dalekohledu: vzpřímený
 • proměnná délka dalekohledu: ne
 • délka dalekohledu s vysunutým okulárem: 121 mm
 • průměr objektivu: 33 mm
 • minimální vzdálenost zaostření dalekohledu: 1800 mm
 • provedení centrovače: není
 • buzola: není
 • průměr vodorovného kruhu: 75 mm
 • hlavní odečítací pomůcka vodorovného kruhu: mikroskop čárkový
 • počet odečítacích pomůcek vodorovného kruhu: 1
 • nejmenší dílek vodorovného kruhu: 0,1
 • nastavení nulového čtení na vodorovném kruhu: repetiční
 • svislý kruh: ano
 • průměr svislého kruhu: 75 mm
 • hlavní odečítací pomůcky svislého kruhu: mikroskop čárkový
 • počet odečítacích pomůcek (segmentu) svislého kruhu: 1
 • nejmenší dílek (segmentu) svislého kruhu: 0,1
 • křížová libela: ne
 • délka (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 19 mm
 • délka bubliny (křížové) libely rovnoběžné se záměrou: 8 mm
 • nivelační libela: ne
 • sázecí libela: ne
 • indexová libela: ne
 • určeno pro práce: speciální