Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Kern

V roce 1819 založil ve švýcarském Aarau Jakob Kern firmu, která za dobu své existence, tj. do roku 1988, kdy byla prodána konkurenční firmě Wild Heerbrugg a o necelé tři roky později v rámci společnosti Leica zrušena, přinesla několik světově významných konstrukcí klasických i elektronických geodetických přístrojů. Až do roku 1969 ve vedoucích funkcích působili příslušníci dalších generací rodu zakladatele. Některé její přístroje, zejména z oblasti dálkoměrů a systémů pro průmyslová měření, byly dále vyvíjeny v rámci koncernu Hexagon.

Podnik začínal výrobou rýsovadel, která v programu firmy – i když ve značně pozměněné podobě – vydržela téměř po celou dobu její existence. První období vrcholilo na přelomu 19. a 20. století, kdy firma Kern dodala vybavení pro zaměření vytyčovací sítě a vytyčovací práce pro výstavbu Simplonského tunelu a některých dalších (Gotthard, Lötschberg, Mont Cenis), patřících k tehdejším vrcholům technického umění. Roku 1865 se rodinná firma změnila na komanditní společnost Kern & Cie. (Kern & Co.) a roku 1914 na akciovou společnost Kern & Co. AG. Firma se stala světoznámou, konstruovala a vyráběla řadu optických přístrojů, zařízení a pomůcek pro civilní i vojenské použití. Mezi nimi byly geodetické přístroje a pomůcky (heliotropy, vytyčovací hranoly), dalekohledy, ve 20. letech 20. století fotoaparáty. Na počátku 20. století jako novinku vyráběla několik typů teodolitů – tachymetrů s integrovaným dálkoměrem. Od roku 1924 podnik Kern spolupracoval s optickou firmou Ernst Leitz ve Wetzlaru.

Druhé období charakterizují přístroje se skleněnými dělenými kruhy. Roku 1935 do firmy Kern přešel vynikající konstruktér Heinrich Wild (1877–1951), ve spolupráci s Rudolfem Hallerem konstruoval tzv. dvoukruhové teodolity (DK). V letech 1945 až 1963 firma Kern vyráběla objektivy pro filmový průmysl i pro kosmickou agenturu NASA, po roce 1949 kratší čas lékařské přístroje. V roce 1954 byla založena dceřiná společnost Kern Instruments Inc. v USA, v roce 1972 v Kanadě a 1976 v Brazílii a Dánsku. V roce 1950 firma Kern začínala s výrobou analogových fotogrammetrických přístrojů podle patentů H. Wilda pro snímky formátu až 23 cm x 23 cm. Světového úspěchu dosáhl PG2 s připojeným kreslicím stolem, včetně variant pro snímky pořízené kamerami s širokoúhlými a velmi širokoúhlými objektivy.

Po roce 1961 byly do výrobního programu zařazeny kompenzátorové nivelační přístroje, místo párových ustanovek je použita třecí spojka a nekonečná jemná ustanovka. V roce 1971 byl představen elektrooptický dálkoměr DM 1000, nástupcem se stal DM 2000. Dálkoměr DM 102, uvedený na trh roku 1973, a pozdější DM 104, byl pomocí adapteru nasazovací na klopnou osu dalekohledu klasických teodolitů (přesnost 5 mm + 5 ppm). Světelné dálkoměry řady DM 500 až DM 504, uvedené na trh v polovině 70. let, byly v té době nejmenšími (hmotnost 1,8 kg) a patřily k nejpřesnějším. Světově nejpřesnější byly 3 modely dálkoměrů Mekometer, vyvinuté ve spolupráci s firmou Com-Rad Ltd., Slough/London. V roce 1973 to byl ME 1000, následoval oblíbený ME 3000 a v roce 1986 ME 5000. V praxi oblíbená byla tzv. E – série elektronických teodolitů s inkrementálním dělením kruhů a konstrukčně zajímavým dvouosým kapalinovým kompenzátorem bez mechanických dílů s citlivostí 0,003 mgon. Po roce 1977 byl základem vteřinový E2. Z tohoto typu byly odvozeny varianty se servopohonem, k teodolitům se používaly dálkoměry řady DM500.

nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • J. Kern Aarau

Konstrukční zajímavosti
 • čepový stativ
 • připevnění - nasazovací na kónus průměru 25 mm a méně, bez závitu a bez upnutí
 • typ konstrukce IV.

Informace o používání přístroje
 • Používán na ČVUT, inventární číslo B35
 • Kupní cena 106 zlatých.
 • Servis proveden u fy. Josef & Jan Frič v r. 1906, 1922.

Informace o stavu přístroje
 • nivelační libela je nefunkční

Více
tachymetr
 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern & Co Aarau-Schweitz

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - pravítkový tachymetr
 • točná osa dalekohledu je umístěna excentricky
 • určení délky a převýšení pomocí pravítka (stupnice +-50)
 • křížová sázecí libela (délka 98 mm, délka bubliny 23 mm, citlivost 20" 

Informace o používání přístroje
 • ČVŠT v Praze

Informace o stavu přístroje
 • poškozený kryt vodorovného kruhu
 • sázecí libela - zjevný úbytek kapaliny - bublina je přes celou délku libely
 • dělení stupnic a odečítací pomůcky jsou zoxidované - není možné přesné odečítání
 • hlavní sázecí libela nemá rysky - nelze určit citlivost

Více
dálkoměr
předsádkový dálkoměr 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • KERN AARAU

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - předsádkový dálkoměr
 • 2 patenty: Švýcarský č. 115344 a D.R.P. č. 446436

Více
teodolit
repetiční teodolit 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • KERN AARAU
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - repetiční teodolit

Informace o stavu přístroje
 • nefunkční ustanovky - nelze nastavit nulové čtení na vodorovném kruhu
 • chybí okuláry čtecích mikroskopů

Více
teodolit
DK2 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • KERN AARAU

Konstrukční zajímavosti
 • konstruktér: Dr. H. Wild
 • pouze 2 stavěcí šrouby - postavení na kulovou hlavu stativu
 • hranolové čtení indexové libely

Informace o stavu přístroje
 • přístroj nemá originální transportní pouzdro
 • nemá nitkový kříž

Více
teodolit
DK 2 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern AARAU SUISSE

Konstrukční zajímavosti
 • trojnožka s vačkami pro postavení na kulovou hlavu stativu
 • vačky s kryty
 • dvoukruhová konstrukce kruhů
 • nelze určit citlivost indexové libely - půlený obraz

Informace o používání přístroje
 • pořizovací cena 4562,-Kčs
 • do provozu uveden 31. 12. 1954
 • přistroj byl používán v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, n. p.

Informace o stavu přístroje
 • dobrý

Více
tachymetr
KR 
tachymetr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Kern Suisse Switzerland

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - eklimetr s diagramovým tachymetrem
 • lomený krátký dalekohled s hranolem
 • stálý sklon okuláru pro pohodlnou obsluhu
 • vodorovná poloha záměrné osy signalizována mechanickou západkou 

Informace o používání přístroje
 • určeno pro mapování stolem  ve středních měřítkách
 • vysokoškolská výuka na fakultě stavební ČVUT v Praze
 • v 60. lech 20. stol. používán v čs. armádě při revizi fotogrammetrického mapování

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více