Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Wild Heerburgg

Vynikající konstruktér Heinrich Wild odešel v roce 1921 z geodetického oddělení Zeissových závodů v Jeně, které od roku 1907 zakládal, a ve švýcarském městě Heerbrugg v kantonu St. Gallen založil podnik pro výrobu geodetických přístrojů. Jeho společníky byli Dr. Robert Helbling a Jacob Schmidheiny, který se podílel finančně. Podnik nesl jméno Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optik. V roce 1923 se firma změnila na akciovou společnost s názvem Verkaufsaktiengesellschaft Heinrich Wild, v roce 1954 byl název změněn na Wild Heerbrugg AG. Sám H. Wild přešel roku 1935 do firmy Kern. Světově známá firma konstruovala a vyráběla úplný sortiment geodetických i fotogrammetrických přístrojů.

Prvním výrobkem byl vteřinový teodolit Wild T2, vyvíjený od roku 1921 a prodávaný v letech 1923–1996 s minimálními úpravami. Produkci fotogrammetrických přístrojů zahájil fototeodolit P30 z roku 1922 a vyhodnocovací přístroj stereoautograf Wild A1, uvedený na trh v roce 1923. V roce 1925 konstruktér H. Wild představil legendární triangulační teodolit Wild T3, určený pro triangulace I. a II. řádu, oblíbený i při měření deformací. Součástí bylo koincidenční čtení kruhů, doplněné optickým mikrometrem. Teodolit se široce uplatnil i v naší praxi. Vznikl na základě modelu z roku 1921, vyráběn byl do roku 1988. Od roku 1932 firma vyráběla buzolní teodolit T0 (do roku 1990), o rok později desetivteřinový teodolit T1 s optickým mikrometrem (vyráběn do 1996), vojenské optické přístroje, v letech 1947–1990 byly vyráběny mikroskopy, včetně stereoskopických. Astronomický teodolit Wild T4 byl vyráběn v období 1941–1981.

V roce 1946 do firmy nastoupil vynikající optik Ludwig Bertele, který konstruoval objektivy pro řadové letecké měřické kamery Wild RC1 – RC30.  Připomeňme úspěšné vyhodnocovací přístroje autograf A1 až A10 a analytické plotry BC1 až SD3000.

V roce 1950 firma Wild uvedla na trh minutový teodolit T16, který se vyráběl až do roku 1996. Na jeho základě vznikly autoredukční tachymetry RDS (diagramový, do roku 1989) a RDH (dvojobrazový, do r. 1965).

Libelové nivelační přístroje byly od roku 1960 nahrazeny přístroji s kompenzátorem (v názvu K): NI – NK1 a N II – N2 – NK2 –N21 – NK21 pro technickou nivelaci, NA2 – NAK2 pro přesnou nivelaci (0,7 mm/ km), N III / N3 pro velmi přesnou nivelaci (0,2 mm/ km).V roce 1990 začala výroba prvního digitálního nivelačního přístroje Wild NA2000. Nivelační přístroje se často vyráběly ve dvou verzích: s vodorovným úhloměrným kruhem a bez něho.

Od roku 1969 byl prodáván infračervený světelný dálkoměr DI 10, vyvinutý s francouzskou firmou Sercel.

V roce 1970 vznikla první zahraniční pobočka Wild Singapore Pty. V roce 1972 začala spolupráce s firmou Ernst Leitz Wetzlar GmbH, která vedla v roce 1987 ke sloučení do Wild Leitz group. Tato skupina v roce 1988 zakoupila svého největšího konkurenta, firmu Kern & Co. AG. V témže roce začala výroba světelných dálkoměrů Wild Distomat, které bylo možno nasadit na digitální teodolity T1000, T1600, T2000. Paralelně byly vyráběny totální stanice s vestavěným dálkoměrem Wild TC1000, TC 1600, TC 2000.

V roce 1984 začala výroba první GNSS (GPS) stanice Wild WM101.

V roce 1990 se další fúzí se společností Cambridge Instrument Company Plc. vzniklo uskupení Leica Holding B.V. group, Výroba geodetických přístrojů pak byla soustředěna do Leica Geosystems, která se 2005 stala součástí koncernu Hexagon. Výroba mikroskopů přešla do Leica Microsystems.

dálkoměr
DM 1 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroje
 • WILD HEERBRUGG 

Konstrukční zajímavosti
 • nasazovací dvouobrazový dálkoměr pro teodolit Wild T2

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
T3 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • kruhy jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)
 • možnost připojení externího zdroje energie

Informace o používání přístroje
 • do provozu v Geodetickém a kartografickém podniku v Praze uveden 1. 8. 1957

Informace o stavu přístroje
 • poškozený ryskový kříž

Více
nivelační přístroj
N1 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild Heerburgg

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - trojnožka se závitem o průměru 14mm

Informace o stavu přístroje
 • transportní skříňka upravená možná od Meopty

Více
teodolit
T0 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit
 • buzola se po nastavení nuly do směru na počátek stává vodorovným kruhem
 • vodorovný a svislý kruh v krytu
 • podstava transportního pouzdra přístroje je připevněna k přístroji a má integrovaný stavěcí šroub (průměr podstavy je 138 mm)
 • výška s podstavou je 220 mm, bez podstavy 190 mm
 • na těle přístroje je umístěna pouze krabicová libela

Informace o stavu přístroje
 • mikrometrický šroub je nefunkční
 • svora je nefunkční

Více
teodolit
T2 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný i svislý kruh v krytu

Informace o používání přístroje
 • Geodetický a kartografický podnik v Praze

Informace o stavu přístroje
 • trubice alhidádové libely je mírně deformovaná
 • indexová libela je zdeformovaná, nelze určit její citlivost

Více
teodolit
T2 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG 

Konstrukční zajímavosti
 • první typ firmy
 • kruhy v krytu
 • bublina indexové libely - půlený obraz

Informace o používání přístroje
 • vyráběn v letech 1937- 1955
 • používán v Zeměměřickém ústavu Praha

Informace o stavu přístroje
 • rozbitý kryt alhidádové libely

Více
nivelační přístroj
N3 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG SWITZERLAND

Konstrukční zajímavosti
 • využívá planparalelní desky spojené s mikrometrem
 • přesnost odečtení 0,01 mm
 • zakrytá nivelační libela
 • vyráběn v metrickém  a nemetrickém provedení (stopách a palcích)

Informace o používání přístroje
 • vyráběn v letech 1940-1972
 • používán pro měření deformací stavebních objektu (přehrad, budov), ustavování strojírenských strojů

Informace o stavu přístroje
 • plně funkční

Více
teodolit
T3 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Wild HEERBURGG

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný a svislý kruh jsou v krytu
 • indexová libela je v krytu (dělený obraz)

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
dálkoměr
DISTOMAT DI1000 
dálkoměr

Název výrobce uvedený na přístroji
 • WILD HEERBRUGG

Konstrukční zajímavosti
 • digitální tlačítkový dálkoměr s přídavným ovládacím panelem, spolupráce Sercel
 • oddělená vysílací a přijímací optická část
 • má funkci trackingu
 • integrovaný kolimátor
 • zobrazovaná jednotka displeje 1mm
 • pomocí adapterů je možné připojit na různé typy klasických teodolitů

Informace o používání přístroje
 • přesná měření délek
 • ve spojení s teodolitem mohl sloužit jako náhrada totální stanice

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
nivelační přístroj
NK2 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Wild Heerburgg
Konstrukční zajímavosti
 • dalekohled stálé délky
 • upevnění deskou podložky
 • koincidenční libela dalekohledu
 • vodorovný kruh

Více