Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Srb a Štys

V nově vniklé Československé republice na konci roku 1919 založili Jaroslav Srb a Josef Štys v pražských Košířích závod jemné mechaniky a optiky. Oba společníci prošli praxí v závodech Carl Zeiss v Jeně. Podnik zavedl moderní formy organizace práce, získal vojenské zakázky a z firmy Frič zkušené pracovníky.V roce 1923 společnost založila vlastní brusírnu čoček, ve 30. letech měla obchodní zastoupení v Cařihradu (Istanbulu), v Londýně a v Bukurešti, kde vznikla filiální rumunsko-československá optická firma. Závod vyráběl mikroskopy, epidiaskopy, dalekohledy, triedry, zaměřovače (vojenské i lovecké), periskopy, meteorologické přístroje a vybavení laboratoří, včetně kriminalistických. Výrobky byly exportovány do řady evropských zemí, ale i do USA, Číny a Indie. V roce 1939 firma zakoupila v Turnově na podnik výrobu brýlových skel a truhlárnu v Semilech, v Turnově byla vybudována vlastní sklárna.

Významnou částí produkce firmy Srb a Štys byl úplný sortiment geodetických přístrojů a pomůcek. Už v roce 1921 byl nabízen nivelační přístroj č. 1 s citlivostí nivelační libely 15“ a hrubým děleným kruhem; přístroj č. 2 byl ještě nasazován na čepový stativ. V roce 1927 byl vyroben triangulační teodolit (zvětšení 26x, citlivost alhidádových křížových libel 18“, sázecí libely 5,0“, čtení mikroskopy odhadem na 1"). Dalšími přístroji byly repetiční teodolit Th I s mikroskopy (odhadem 6“), univerzální teodolit Th II, tachymetr Th III a jednoosý školní teodolit Th Š. V roce 1938 podnik Srb a Štys nabízel dvouosé (na přání se slevou jednoosé) teodolity Th. N. se zvětšením 25x nebo 20x a se šedesátinným nebo setinným dělením kovových kruhů. (Empirická střední chyba vodorovného směru 10,3“, výškového úhlu 7,2“, citlivost alhidádových libel zhruba 35“, libely na dalekohledu 22,0“). Na přání byl dodáván nasazovací dvojobrazový dálkoměr (Areggerův klín) s dvojicí invarových latí se stativy, bateriové osvětlení, sázecí buzola se čtením odhadem 3´. Nabízen byl buzolní teodolit Th. B., vycházející z modelů Th. N., a některé speciální konstrukce: balonový teodolit s nočním osvětlením a zařízení pro zaměření nepřístupných cílů, např. změn úrovně vodní hladiny, pracující na principu protínání vpřed. Pevný dalekohled libelového nivelačního přístroje NN je převzat z teodolitu Th. N. 25x, typ NNK je opatřen úhloměrnou stupnici čtenou indexem. Tzv. kapesní nivelační přístroj K. N. H., hmotností srovnatelný s fotoaparátem, měl v běžné stavební praxi dovolovat délku záměr až 60 m. Dále byl v nabídce měřický stůl, dodávaný buď se záměrným pravítkem s dalekohledem a svislým kruhem odpovídajícím Th. N. 25x, nebo jen s průzory, stativy, úhlová zrcátka, hranoly, hlavice, geologické buzoly, důlní závěsné kompasy, sklonoměry, latě.

Na základě dekretů prezidenta republiky ze dne ze dne 24. 10. 1945 byla firma Srb a Štys jako podnik s více než 500 zaměstnanci znárodněna a 27. 12. 1945 začleněna do národního podniku Meopta.

nivelační přístroj
model č. 1 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB & ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • připevnění - trojnožka se závitem o průměru 19 mm
 • jeden z prvních dvou modelů firmy

Informace o stavu přístroje
 • poškozené ostření obrazu
 • slepý dalekohled
 • neoriginální krabice

Více
další úhlová měřidla
sklonoměr příložný 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: libelový příložný sklonoměr, ocelový
 • rameno s aretací

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT 

Informace o stavu přístroje
 • funkční

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • konstrukční typ I

Informace o stavu přístroje
 • poškozený dalekohled

Více
další úhlová měřidla
hranůlek 
další úhlová měřidla

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - Vytyčovací hranol (90°)
 • má dva závěsy na olovnici
 • trojboký jednoduchý hranol

Informace o používání přístroje
 • katastrální ortogonální měření
 • maximální dosah 80m

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý - funkční

Více
teodolit
 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS - PRAHA

Informace o stavu přístroje
 • zoxidované stupnice kruhů
 • otáčení vodorovného kruhu je zatuhlé
 • mechanizmus svislé ustanovky je nefunkční (protitlakový píst nefunguje)
 • citlivost alhidádové libely nelze určit - pouze 2 rysky

Více
teodolit
triangulační teodolit 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - triangulační teodolit
 • unikát čs. konstrukcí a výroby
 • možnost nastavení chodu stavěcích šroubů
 • nemá vertikální kruh
 • postavení na pilíř

Informace o stavu přístroje
 • dělení kruhu a odečítací pomůcka nejsou rovnoběžné

Více
nivelační přístroj
 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje: libelový nivelační přístroj, typ I

Informace o používání přístroje
 • používán na ČVUT inv. č. nové D3-01001568/000

Informace o stavu přístroje
 • funkční
 • kryté stavěcí šrouby
 • zkrácený postup určování parametrů

Více
teodolit
THB 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS
Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit

Informace o používání přístroje
 • přístroj byl naposledy používán ve firmě pt geodet, která se zaměřovala na důlní měřictví a inženýrskou geodézii

Více
teodolit
Th. B. 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB A ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - buzolní teodolit

Informace o používání přístroje
 • pravděpodobně VŠ v Brně

Informace o stavu přístroje
 • křížová libela kolmá na záměru není funkční

Více
teodolit
THN 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • SRB a ŠTYS - PRAHA

Konstrukční zajímavosti
 • vodorovný i svislý kruh v krytu
 • indexová libela v krytu (dělený obraz)

Informace o stavu přístroje
 • zatuhlá osa svislého kruhu
 • nitkový kříž je pootočený

Více
astronomické přístroje
dalekohled astron 
astronomické přístroje

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys Praha

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - astronomický refraktor
 • vybaven vyhledávacím dalekohledem
 • přisvětlení zorného pole
 • bovdenová táhla u ustanovek
 • je vybaven stativem
 • astronometrický objektiv od Optikotechna Přerov
 • výměnná objektivová část

Více
nivelační přístroj
KNK 8,8x 
nivelační přístroj

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys Praha, Czecho-Slovakia

Konstrukční zajímavosti
 • připojení na fotografický stativ
 • nivelační libela poškozená, nelze určit její citlivost
 • kapesní nivelační přístroj
 • typ konstrukce I.

Informace o stavu přístroje
 • zachovalý

Více
teodolit
THN 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji
 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - univerzální  repetiční teodolit

Více
teodolit
THN 
teodolit

Název výrobce uvedený na přístroji

 • Srb a Štys

Konstrukční zajímavosti
 • typ přístroje - repetiční teodolit

Informace o používání přístroje
 • vyroben již v rámci firmy Meopta

Informace o stavu přístroje
 • velmi dobrý stav

Více